Bilgi Bankası

Taksit İşlemleri

Son Ödeme Gününde Ödenmeyen Birikmiş Fatura Tutarlarına İstinaden Taksit Taleplerinin Değerlendirilmesi

Abonelerimizin birikmiş fatura borçlarını taksitlendirme talepleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren bağlı bulundukları İşletme Müdürlüklerine dilekçe ile müracaat etmeleri halinde değerlendirilmektedir. Taksit talebi değerlendirilip uygun görülen abonelerin birikmiş fatura borçları aşağıdaki şartlarla taksitlendirilmektedir.

Borçlu Tesisat Mesken Abonesi ise :

Borçlunun; 

• Nüfus Cüzdan Sureti

• T.C. Kimlik Numarası

• İkametgah Senedi

• Toplam birikmiş fatura borcunun %20 peşinatı

Kefilin;

• Nüfus Cüzdan Sureti

• T.C. Kimlik Numarası

• İkametgah Senedi

• Elektrik Faturası

Borçlu Tesisat Ticarethane Abonesi ise :

Borçlunun;

• Nüfus Cüzdan Sureti

• T.C. Kimlik Numarası

• İkametgah Senedi

• Vergi Levhası

• İmza Sirküsü

• Şirket Kaşesi

• Ticaret Sicil Gazetesi

• Mesken Abone Numaraları

• Toplam birikmiş fatura borcunun %20 peşinatı

Kefilin;

• Nüfus Cüzdan Sureti

• T.C. Kimlik Numarası

• İkametgah Senedi

• Elektrik Faturası

NOT:

1) İmza sirküsü, şirket kaşesi, ticaret sicil gazetesi, sözleşmesi şirket adına olan aboneler için istenmektedir.